معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره نرم افزار های معماری

دوره نرم افزار های معماری

آموزش نرم افزارهای هنر و معماری

برگ خاموش در تمامی دور ه های هنری نرم افزار های تخصصی مرتبط با آن رشته است که متاسفانه حتی در بسیاری از رشته های دانشگاهی نیز این قضیه مصداق دارد.

لذا جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر بر آن شده است که دوره های تخصصی از جمله : آموزش فتوشاپ، آموزش 3dmax، آموزش اتوکد، آموزش indesign، آموزش gmini، آموزش ماتریکس، آموزش ایلاستریتور، آموزش icdl را برگزار نماید.

           

 

           

        

     مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                   واحد هنر

برنامه ترم تابستان نرم افزار های هنر و معماری

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

1

اتوکد-3dmax - vray

استاد ستاری

30

پنج شنبه 20-16

600000

2

3dmax - vray

استاد تاجیک

50

پنج شنبه16-13

450000

3

فتوشاپ مقدماتی

زمانی

30

سه شنبه 9-12

260000

4

فتوشاپ

پیشرفته

زمانی

30

سه شنبه 14-17

260000

5

ایلاستریتور

استاد جراحی

30

پنج شنبه13-16

260000

6

جمینی

استاد جراحی

30

پنج شنبه9-12

260000

7

ماتریکس

مقدماتی

الله وردی

30

 

260000

8

ماتریکس پیش رفته

الله وردی

30

 

260000

           

 

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.