معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره نقاشی شیشه

دوره نقاشی شیشه

 

     مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي              جهاد دانشگاهی

 

نقاشی شیشه ترم پاییز 97

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

1

نقاشی شیشه

اشرف ستارزاده

32

یکشنبه 12-9

290000