معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوخت های سنتی

دوخت های سنتی

 

آموزش دوخت سنتی و مدرن

 

شعربافی، سرمه دوزی، آینه دوزی، قلاب دوزی، رو دوزی، سوزن دوزی، پته دوزی، ماشته، گلابتون دوزی، ابریشم دوزی، اشک دوزی، آویزه دوزی، پته دوزی، پیله دوزی، تور دوزی، خاتمی دوزی، خامه دوزی، خوس دوزی، درویش دوزی، ده یک دوزی(برجسته دوزی)، دور دوزی، زرتشتی دوزی (گبردوزی)، زرک دوزی، زَغَره دوزی، ژوردوزی، ستاره دوزی، سرافی دوزی، سُکمه دوزی، سکه دوزی، سیاه دوزی، شرفه دوزی و صدف دوزی فقط بخشی از انواع رودوزی­های متنوع سنتی ایران را تشکیل می­دهند که همگی می­توانند در صنعت پوشاک کاربرد داشته باشند.
ازین رو مرکز آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر با برگزاری دوره تخصصی رودوزی­های سنتی این امکان را برای علاقه مندان فراهم آورده تا در ضمن آموزش مدرک تخصصی این دوره را نیز دریافت کنند

             مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                     واحد هنر

برنامه ترم بهار 98 دوخت های سنتی و مدرن

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

دوخت سنتی 1

نارملا حامد یزدان

30

پنج شنبه 12-9

315000

شنبه 19-16

دوخت سنتی 2

نارملا حامد یزدان

30

پنج شنبه18-15

315000

شنبه 16-13

دوخت سنتی 3

نارملا حامد یزدان

30

پنج شنبه 15-12

315000

شنبه 13-10

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.