معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره ساخت زیورآلات

دوره ساخت زیورآلات

 

ساخت زیور آلات

ساخت - برش- جوش- سنگ نشانی -

 

.

              

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي            جهاد دانشگاهی             واحد هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان ساخت زیورآلات

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم1

مقدماتی

محسن امیری

40

سه شنبه 15-18

850000

ترم2

پیش رفته

محسن امیری

40

 

1200000