معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

طراحی

طراحی گروه کودک و نوجوان

 

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                   

برنامه آموزشی ترم تابستان 97 کودک و نوجوان دوره­ی طراحی و نقاشی دانشگاه هنر

 

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

طراحی

40ساعت

شنبه و چهارشنبه

(11-13)

300000

کل دوره

نقاشی

40 ساعت

شنبه و چهارشنبه

(13-15)

300000

 

 

 

 

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.