معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

ICDL

ICDL گروه کودک و نوجوان

بزودی ...

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه icdl

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

Word-windows

20 ساعت

یکشنبه،

چهارشنبه

13-15

استاد پهلوان

165000

ترم 2

آموزش power point

20 ساعت

یکشنبه،

چهارشنبه

13-15

استاد پهلوان

165000

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.