معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

تصویرسازی

تصویرسازی

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                     

برنامه آموزشی ترم تابستان 97 کودک و نوجوان دوره­ی تصویرسازی دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

تصویرسازی

40ساعت

شنبه و چهارشنبه

(9-11)

300000