معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره عكاسی پیشرفته

دوره عكاسی دیجیتال

آموزش عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال دارای سه جنبه­ی علمی، صنعتی و هنری است؛ به‌عنوان یک پدیده­ی علمی متولد شد، به‌شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان هنر تثبیت شد.
در دوره­ی آموزشی عکاسی دیجیتال تمام تکنیک­های مرتبط با عکاسی از جمله: نورپردازی، سبک شناسی، فتوشاپ و نقد عکس به هنرجو آموزش داده می شود، و علاوه بر این ها فنون بازاریابی و شیوه­های کارآفرینی نیز به هنرجو آموزش داده می شود

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی واحد هنر

برنامه ترم بهار98دوره تکنسین آتلیه عکاسی

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

عكاسي پايه

-

30

گروه1 یکشنبه 19-16

315000

مجید زمانی

گروه2 چهارشنبه16-13

مجید زمانی

گروه3 جمعه 13-10

کارگاه کامپیوتر

(فتوشاپ عمومی)

 

نیلوفر درستی

30

 

کد1 شنبه 13-10

315000

مجید زمانی

کد2 جمعه 16-13

ترم 2

کارگاه عکاسی و نورپردازی پرتره*

الهام آذر

30

یکشنبه 19-16

315000

محمد جعفر حاج صادقی

چهارشنبه 19-16

کارگاه تخصصی رتوش پرتره

مهدی نوری مقدم

30

یکشنبه 16-13

315000

*درصورت تکمیل ظرفیت*

پنج شنبه 16-13

ساخت آلبوم دیجیتال و فنون عرضه و نمایش عکس*

آزاده بهالا

30

یکشنبه 13-10

315000

 

 

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی واحد هنر

برنامه ترم بهار98 دوره جامع عكاسي

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

عكاسي پايه

-

30

گروه1 یکشنبه 19-16

315000

مجید زمانی

گروه2 چهارشنبه16-13

مجید زمانی

گروه3 جمعه 13-10

مباني هنر هاي تجسمي و ترکیب بندی در عکاسی

الهام آذر

30

یکشنبه ساعت 16-13

315000

کارگاه کامپیوتر

(فتوشاپ عمومی)

نیلوفر درستی

30

کد1 شنبه 13-10

315000

مجید زمانی

کد2جمعه 16-13

ترم 2

کارگاه عکاسی و نورپردازی پرتره*

الهام آذر

30

یکشنبه 19-16

315000

محمد جعفر حاج صادقی

چهارشنبه 19-16

سیرتحول عکاسی، سبک‌ها و مکاتب

زانیار بلوری

20

سه شنبه 19-17

210000

عکاسی پیشرفته*

محمد جعفر حاج صادقی

30

چهارشنبه 16-13

315000

تاریکخانه دیجیتال (فتوشاپ و لایتروم)*

مجید زمانی

30

سه شنبه 16-13

315000

ترم 3

تجزیه و تحلیل و نقد عکس

زانیار بلوری

20

سه شنبه 14-12

210000

کارگاه عکاسی ونورپردازی تبلیغاتی*

زانیار بلوری

30

چهارشنبه 13-10

315000

پروژه نهایی و روش های عرضه و نمایش عکس*

زانیار بلوری

30

سه شنبه 17-14

315000

1- در صورتی که هنرآموزان به هر دلیلی امکان ثبت نام ترم ها بصورت یکجا را نداشته باشند (عدم هماهنگی زمانی با برنامه کامل ترم و...) امکان ثبت نام وگذراندن تعدادی از دروس هرترم و یا بصورت تک درس باتوجه به شرایط زمانی و مالی هنرآموزان وجود دارد.
توجه: برای دریافت مدرک دوره جامع آموزش عکاسی هنرآموزان می‌بایست کلیه دروس دوره را باموفقیت به پایان برسانند.

2- ثبت نام در کلاسهایی که با علامت ستاره مشخص شده اند مستلزم گذراندن دروس پیش‌نیاز مربوط در ترم های قبلی است.

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.