معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

طراحی

طراحی

آموزش طراحی

طراحي، زاده­ی هماهنگي ميان چشم و دست، ابزار، انديشه و تمرین هنرمند است، براي خلق يک نمونه موفق مدت­ها وقت و تمرين مداوم همراه با علاقه، لازم است. ابزار مناسب، هنرمند را در نيل به بهترين نتيجه ياري ميکند و انديشه، عبارت است از نيروي مشاهده، انتخاب و انعکاس يک يا چند موضوع برصفحه کاغذ توسط طراح. و لازمه تمرین و ممارست وجود اساتید مجرب، فضای آموزشی مناسب، شرکت در یک فضای آکادمیک و انرژی گرفتن از دیگر هنرجوها میباشد که در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر این مهم به دست می­آید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                          واحد هنر

برنامه ترم زمستان طراحی

گرایش : فیگوراتیو/تکنیک/دست ازاد

رديف

عنوان درس

استاد

روز و ساعت

تشكيل كلاس

مدت

ساعت

شهريه

(تومان)

ترم 1

طراحی پایه 1

یاورخوانی

کد Aدو شنبه 12-9

30

210000

جماعتی

کد B شنبه 13-10

مبانی هنرهای تجسمی1

اسدی

دو شنبه 16-13

30

210000

ترم2

مبانی هنرهای تجسمی2

اسدی

کد Aدو شنبه 12-9

30

210000

اسدی

کد B شنبه 19-16

طراحی 2

یاورخوانی

کد Aدو شنبه 16-13

30

210000

جماعتی

کد B شنبه 16-13

ترم3

طراحی 3

   

30

210000

تاریخ هنر ایران و جهان

   

20

150000

ترم4

طراحی 4

خانم به نژاد

شنبه 12-9

30

210000

خلاقیت در طراحی

خانم اسماعیلی

شنبه 16-13

30

210000

    

   

 

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.