معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

طراحی

طراحی

آموزش طراحی

طراحي، زاده­ی هماهنگي ميان چشم و دست، ابزار، انديشه و تمرین هنرمند است، براي خلق يک نمونه موفق مدت­ها وقت و تمرين مداوم همراه با علاقه، لازم است. ابزار مناسب، هنرمند را در نيل به بهترين نتيجه ياري ميکند و انديشه، عبارت است از نيروي مشاهده، انتخاب و انعکاس يک يا چند موضوع برصفحه کاغذ توسط طراح. و لازمه تمرین و ممارست وجود اساتید مجرب، فضای آموزشی مناسب، شرکت در یک فضای آکادمیک و انرژی گرفتن از دیگر هنرجوها میباشد که در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر این مهم به دست می­آید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                          واحد هنر

برنامهآموزشی ترمتابستان 97 طراحی

رديف

عنوان درس

استاد

روز و ساعت

تشكيل كلاس

مدت

ساعت

شهريه

(تومان)

ترم 1

طراحی پایه 1

استاد به نژاد

سه شنبه 12-9

30

270000

جمعه 12-9

مبانی هنرهای تجسمی1

استاد به نژاد

سه شنبه 16-13

30

270000

جمعه 16-13

ترم2

مبانی هنرهای تجسمی2

عاطفی

شنبه12-9

30

270000

جعفری

جمعه12-9

طراحی 2

عاطفی

شنبه16-13

30

270000

جعفری

جمعه16-13

ترم3

طراحی 3

عاطفی

شنبه   16-13

30

270000

تاریخ هنر ایران و جهان

عاطفی

دوشنبه 16-13

20

180000

ترم4

طراحی 4

جعفری

شنبه 19-16

30

270000

خلاقیت در طراحی

جعفری

یکشنبه 16-13

30

270000

    

     

 

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.