معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

طراحی

طراحی

آموزش طراحی

طراحي، زاده­ی هماهنگي ميان چشم و دست، ابزار، انديشه و تمرین هنرمند است، براي خلق يک نمونه موفق مدت­ها وقت و تمرين مداوم همراه با علاقه، لازم است. ابزار مناسب، هنرمند را در نيل به بهترين نتيجه ياري ميکند و انديشه، عبارت است از نيروي مشاهده، انتخاب و انعکاس يک يا چند موضوع برصفحه کاغذ توسط طراح. و لازمه تمرین و ممارست وجود اساتید مجرب، فضای آموزشی مناسب، شرکت در یک فضای آکادمیک و انرژی گرفتن از دیگر هنرجوها میباشد که در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر این مهم به دست می­آید.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

 

                                                                                                                                          واحد هنر

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                          واحد هنر

برنامه ترم بهار طراحی

گرایش : فیگوراتیو/تکنیک/دست ازاد

رديف

عنوان درس

استاد

روز و ساعت

تشكيل كلاس

مدت

ساعت

شهريه

(تومان)

ترم 1

طراحی پایه 1

عاطفی

دوشنبه 13-16

30

230000

مبانی هنرهای تجسمی1

اسدی

دوشنبه 9-12

30

230000

ترم2

مبانی هنرهای تجسمی2

اسدی

دوشنبه 13-16

30

230000

طراحی 2

عاطفی

دوشنبه 9-12

30

230000

ترم3

طراحی 3

یاورخوانی

دو شنبه   9-12

30

230000

تاریخ هنر ایران و جهان

اسماعیلی

دوشنبه 13-15

20

165000

ترم4

طراحی 4

   

30

230000

خلاقیت در طراحی

   

30

230000

 

 

 

    

   

 

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.